Documents

Date Product   Period   Language    
14-04-01 Månadens Affärsöversikt Lågt kostnadstryck fördröjer ränteuppgången   Monthly   SE  
14-03-03 Månadens Affärsöversikt BNP och inflation sätter Riksbanken i en knivig situation   Monthly   SE  
14-02-03 Månadens Affärsöversikt Oron flyttas till tillväxtekonomierna   Monthly   SE  
13-12-02 Månadens Affärsöversikt Knepigt läge för centralbanker   Monthly   SE  
13-11-04 Månadens Affärsöversikt Ränteuppgången drar ut på tiden   Monthly   SE  
13-09-30 Månadens Affärsöversikt Lägre långräntor efter oväntat besked från Federal Reserve   Monthly   SE  
13-09-02 Månadens Affärsöversikt Stark långränteuppgång i väntan på Fed   Monthly   SE  
13-06-28 Månadens Affärsöversikt Stökig sommar att vänta på de finansiella marknaderna   Monthly   SE  
13-06-03 Månadens Affärsöversikt Alla blickar riktas mot Fed   Monthly   SE  
13-05-07 Månadens Affärsöversikt Nya stimulansåtgärder rullas ut från centralbanker   Monthly   SE  
13-04-08 Månadens Affärsöversikt Euroområdets återhämtning svajar   Monthly   SE  
13-03-04 Månadens Affärsöversikt Italien ger förnyad osäkerhet   Monthly   SE  
© Swedbank AB (publ)
Attention: Please note important background information about Swedbank and customer information; https://research.swedbank.se/disclaimer.aspx