Update subscription

Name    
E-Mail  
 

Select products

Reports

Date Dep. Lang. Product/Company        
21-03-24 FX/FI SE DerivatExtra Positionera er för högre långräntor Ad-Hoc
19-11-18 FX/FI SE DerivatExtra Erhåll ett positivt kassaflöde i 2 år via en IRS strategi Ad-Hoc
19-10-10 FX/FI SE DerivatExtra Positivt kassaflöde i swappen Ad-Hoc
19-05-16 FX/FI SE DerivatExtra Fokus på 5-års segmentet Ad-Hoc
18-11-08 FX/FI SE DerivatExtra Se över portföljerna innan årsskiftet! Ad-Hoc
18-06-08 FX/FI SE DerivatExtra Flexibel ränteriskhantering i en osäker marknad Ad-Hoc
18-02-19 FX/FI SE DerivatExtra Opportunistisk hedging Ad-Hoc
17-11-28 FX/FI SE DerivatExtra Normaliseringen har börjat Ad-Hoc
17-02-27 FX/FI SE DerivatExtra Dags att gå ut på kurvan Ad-Hoc
1
© Swedbank AB (publ)
Attention: Please note important background information about Swedbank and customer information; https://research.swedbank.se/disclaimer.aspx