Reports

Date Dep. Lang. Product/Company        
19-11-18 FX/FI SE DerivatExtra Erhåll ett positivt kassaflöde i 2 år via en IRS strategi Ad-Hoc
19-10-10 FX/FI SE DerivatExtra Positivt kassaflöde i swappen Ad-Hoc
19-05-16 FX/FI SE DerivatExtra Fokus på 5-års segmentet Ad-Hoc
18-11-08 FX/FI SE DerivatExtra Se över portföljerna innan årsskiftet! Ad-Hoc
18-06-08 FX/FI SE DerivatExtra Flexibel ränteriskhantering i en osäker marknad Ad-Hoc
18-02-19 FX/FI SE DerivatExtra Opportunistisk hedging Ad-Hoc
17-11-28 FX/FI SE DerivatExtra Normaliseringen har börjat Ad-Hoc
17-02-27 FX/FI SE DerivatExtra Dags att gå ut på kurvan Ad-Hoc
16-04-13 FX/FI SE DerivatExtra Låga korträntor, höga risker Monthly
15-10-12 FX/FI SE DerivatExtra Hög volatilitet och låga korträntor Ad-Hoc
15-03-12 FX/FI SE DerivatExtra Vad händer med STIBOR? Ad-Hoc
14-12-15 FX/FI SE DerivatExtra Brantare swapkurva 2015 Ad-Hoc
14-09-29 FX/FI SE DerivatExtra Femårsswappen är mycket låg Ad-Hoc
1
© Swedbank AB (publ)
Attention: Please note important background information about Swedbank and customer information; https://research.swedbank.se/disclaimer.aspx