Reports

Date Dep. Lang. Product/Company        
23-04-24 FX/FI SE DerivatExtra Swedbank DerivatExtra 24 April Ad-Hoc
22-02-11 FX/FI SE DerivatExtra Lägre 5-årsränta via såld optionalitet Ad-Hoc
21-03-24 FX/FI SE DerivatExtra Positionera er för högre långräntor Ad-Hoc
19-11-18 FX/FI SE DerivatExtra Erhåll ett positivt kassaflöde i 2 år via en IRS strategi Ad-Hoc
19-10-10 FX/FI SE DerivatExtra Positivt kassaflöde i swappen Ad-Hoc
19-05-16 FX/FI SE DerivatExtra Fokus på 5-års segmentet Ad-Hoc
18-11-08 FX/FI SE DerivatExtra Se över portföljerna innan årsskiftet! Ad-Hoc
18-06-08 FX/FI SE DerivatExtra Flexibel ränteriskhantering i en osäker marknad Ad-Hoc
1
© Swedbank AB (publ)
Attention: Please note important background information about Swedbank and customer information; https://research.swedbank.se/disclaimer.aspx